KABEL TILLBEHÖR

Kabelgenomföringar

Tillbaka    
SMRP 10
SMRP 16
Ytterdiam= 12 mm
Innerdiam=7 mm
Längd= 7 mm
Färg: Transp

Ytterdiam= 13 mm
Innerdiam=10 mm
Längd= 13 mm
Färg: Vit

SMRP 20
SMRP 25
Ytterdiam= 15,5 mm
Innerdiam=14 mm
Längd= 15 mm
Färg: Vit

Ytterdiam= xx mm
Innerdiam=xx mm
Längd= xx mm
Färg: Vit


Kabelklammer

TK7-10V
TK10-14V
Skruvklammer
Skruvhåldiam=3,8 - 5,5 mm
Färg: Vit

Skruvklammer
Skruvhåldiam=4,5 - 6,5 mm
Färg: Vit

SC7-10V
SC10-14V
Spiklammer
Spikdiam=2,0 - 3,0 mm
Färg: Vit

Spiklammer
Spikdiam=2,0 - 3,0 mm
Färg: Vit


Kopplingsdosa
 

 
Färg: Vit


Toppklämma
 

 
Färg: Gul

Tillbaka