LED High Power

Tillbaka    
 Hansen Neon har tagit fram ett system för att enkelt bestycka skyltlådor med LED.
Systemet består av effektdioder som är monterade på en aluminiumlist.
Dessutom är dioderna försedda med optik, som ger en koncentrerad ljusbild
vilken reflekteras i den vitmålade lådan och ger en helt jämn belysning av skyltfronten.
Dioderna kan beställas med olika avstånd eller i bitar med bara en LED.
För låga lådor räcker det med en rad i botten av lådan,
och vid högra lådor har man även en rad i överkant.
Minsta djup på lådan är 12 cm.
 
 

 
 :

 

Mer info  
(Tysk text)


Tillbaka